VI Kongres PTP

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego
06-09 września 2016 r., Trzebnica, Polska

VI Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego kontynuuje wieloletnią tradycję spotkań  naukowych krajowych specjalistów zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianej nauki, technologii i aplikacji próżni w obszarz zainteresowań 4 sekcji tematycznych Towarzystwa:

  • Techniki Próżni
  • Nauki o Powierzchni.
  • Cienkich Warstw.
  • Plazmowej Inżynierii Powierzchni.

Obrady VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Próżniowego, połączone z Zebraniami Sekcji tematycznych, Zebraniem Zarządu oraz Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym, odbędą się w dniach 06-09 września 2016 r. (od godz. 14 we wtorek do piątku po obiedzie) w hotelu „Trzebnica” w Trzebnicy. W programie Kongresu zaplanowano 24 wystąpienia ustne, sesje porterową oraz stanowiska wystawowe producentów produktów związanych z wytwarzaniem lub wykorzystaniem próżni.

Podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Próżniowego, w związku z zakończeniem władz kadencji 2013-2016, zostanie omówiony miniony trzyletni okres działalności Towarzystwa, jego plany na najbliższą przyszłość oraz wybrane zostaną jego władze na kolejną kadencję 2016-2019. Ponadto wręczone zostaną nagrody laureatom Konkursu o nagrodę im. Janusza Groszkowskiego na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie z dziedziny próżni wykonane w roku 2015.

Wystawcy

Wystawcy